Uitreiking certificaten voor iVRI-producten en diensten van cloud service providers in Nederland en Vlaanderen

Op de Vakbeurs Mobiliteit in Utrecht ontvangt een aantal leveranciers van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's) en een aantal cloud service providers op 6 oktober 2022 een certificaat namens de Strategic Committee. Deze leveranciers toonden aan te voldoen aan alle recent geactualiseerde landelijke CROW-standaarden. Dit certificaat geeft zekerheid aan de betreffende leveranciers, maar ook aan wegbeheerders en gebruikers van de ecosystemen Talking Traffic (Nederland) en Mobilidata (Vlaanderen), zoals nood- en hulpdiensten, logistieke bedrijven, openbaar vervoer en fietsers.

Met de afgifte van een certificaat verklaart de Strategic Committee dat alle voor de betreffende iVRI-producten en de diensten van cloud service providers van toepassing zijnde testen succesvol zijn uitgevoerd en dat hiervan testrapporten beschikbaar zijn. Een deel van deze testen is uitgevoerd in het daarvoor opgezette Vlaams-Nederlandse testbed, waarin de gezamenlijke werking van producten en diensten in de beide ecosystemen kan worden getest.

Standaarden voor Nederland en Vlaanderen

De landelijke CROW-standaarden zijn in juni 2021 geactualiseerd. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden onder de noemer 'Consolidatie', waarmee alle producten en diensten in de gehele dataketen tegen het licht zijn gehouden en waar zinvol zijn vereenvoudigd en verbeterd.

Bedrijven hebben zelf hun iVRI-producten aangepast conform de Consolidatie en deze aangepaste producten uitgebreid getest om een nieuw certificaat te verkrijgen. Nieuw is dat ook cloud service providers, te weten het Urban Data Acces Platform (UDAP) in Nederland, de MobilidataInterchange in Vlaanderen en de testtool Priotalker, moeten aantonen te voldoen aan alle landelijke standaarden en een certificaat nodig hebben om te functioneren in de beide ecosystemen. Nederland en Vlaanderen trekken hierin gezamenlijk op: zij hanteren dezelfde standaarden, maken gebruik van hetzelfde Vlaams-Nederlandse testbed en de certificaten zijn geldig in zowel Talking Traffic in Nederland en Mobilidata in Vlaanderen.

Gecertificeerde bedrijven

De volgende bedrijven zullen op 6 oktober een certificaat ontvangen voor hun producten of diensten:

Be-Mobile:

  • Cloud service providing – C-ITS platform.

Yunex Traffic:

  • Cloud service providing – Vehicle-to-X.
  • Priotalker.

Swarco Peek Traffic:

  • Cloud service providing – FlowSense.
  • Traffic Light Controler TLC- FlowNode.
  • ITS applicatie – Imflow.

Royal HaskoningDHV:

  • ITS applicatie – Flowtack.

Monotch:

  • Dataplatform – TLEX.

Eerder werden iVRI-producten van de volgende leveranciers gecertificeerd door de Strategic Committee: Vialis, Dynniq (Swarco Peek Traffic), Swarco, Ko Hartog, RHDHV, Goudappel, gemeente Rotterdam, provincie Noord-Holland en Sweco.

Strategic Committee

Leden van de Strategic Committee zijn Erwin de Jong (gemeente Rotterdam), Bart Swaans (provincie Noord-Brabant), Roel Scholten (Vialis), Bart Humblet (RHDHV), Wim Vossebelt (V-tron) en Ben Helsen (Agentschap Wegen en Verkeer in Vlaanderen) met Caspar de Jonge (namens het ministerie van IenW) als voorzitter. De Strategic Committee is benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Praktische informatie:

De uitreiking van de certificaten vindt op 6 oktober 2022 vanaf ca 10.00 uur plaats in stand van het ministerie van IenW op de Vakbeurs Mobiliteit (stand 2.5.23). U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.