Flowtack slimme verkeerslichten: nu ook in Zeeland

In mei 2022 hebben de Zeeuwse weggebruikers al kennis kunnen maken met de slimme verkeerslichten software, Flowtack, van Royal HaskoningDHV op het kruispunt van afrit 33 (A58) bij Kruiningen. In navolging hierop wordt Flowtack nu ook over de rest van Zeeland uitgerold.

Zowel Rijkswaterstaat als de Provincie Zeeland hebben eerder dit jaar een uitvraag gedaan voor het leveren van intelligente verkeerslichtingssoftware, de zogenoemde ITS-Applicatie. Met beide contracten komen er in één klap 28 intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) bij in de Provincie Zeeland die allen worden uitgerust met Flowtack.

"Met Flowtack hebben we gekozen voor een toekomstbestendige ITS-applicatie die ons de mogelijkheid biedt ons beleid zowel lokaal als op het Zeeuwse netwerkniveau te operationaliseren. Daarnaast worden we in het technisch en verkeerskundig beheer volledig ontzorgd en besparen we kosten doordat er geen hardware uitbreiding nodig is." - Martijn Bierman, coördinator Smart Mobility bij Provincie Zeeland

Bereikbaarheid verbeteren en logistieke keten faciliteren
Rijkswaterstaat had als wens om het mobiliteitsbeleid op zowel lokaal als op netwerkniveau te kunnen realiseren. Ook het verbeteren van de bereikbaarheid stond hierbij centraal. Beide punten waren doorslaggevend voor het aanschaffen van Flowtack voor drie kruispunten op de N59 bij Oude-Tonge. Naast dat de N59 een zeer belangrijke functie heeft voor het dagdagelijkse verkeer in de regio, is het ook een belangrijke omleidingsroute voor Rijkswaterstaat in geval van calamiteiten.

"Doordat Flowtack de actuele verkeersstromen detecteert, eventuele bottlenecks ver van tevoren herkent en daar vervolgens direct op anticipeert, geeft het veel vertrouwen voor een betere doorstroming, ook tijdens calamiteiten. Flowtack benut efficiënt en effectief de in-car data en communicatiemogelijkheden die (toekomstige) Smart Mobility diensten bieden. Daarnaast is de N59 een belangrijke logistieke route waar Rijkswaterstaat graag de doorstroming vanuit het beleid wil verbeteren. Flowtack geeft ons daartoe de mogelijkheid door de logistieke dienstverleners beter te kunnen faciliteren." – Johan Groenewold, Operationeel Verkeerskundige bij Rijkswaterstaat

Flowtack in een notendop: betere doorstroming in het verkeer
Flowtack combineert alle beschikbare data om de verkeerssituatie real-time te meten en werking van de slimme verkeerslichten daar op het Zeeuwse netwerkniveau af te stemmen. De wegbeheerders krijgen met Flowtack dé tool in handen om hun beleid op straat te realiseren. Denk hierbij aan het beter faciliteren van fietsers, hulpdiensten, logistieke dienstverleners en openbaar vervoer, maar ook het beter kunnen afhandelen van piekdrukte tijdens calamiteiten en drukke dagen, het verlagen van emissies en verhogen van verkeersveiligheid.

Alvast meer weten? Kijk hier >