Dinaf Traffic Control

📢 WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WE?

Ons bedrijf werkt al vanaf 1976 met eigen verkeerstellers en software voor verkeerstellingen en de rapportage hiervan. Dinaf Traffic Control is één van de grootste dienstverleners op het gebied van verkeerstellingen en verkeersonderzoeken in Nederland en Belgie op dit moment.

In de loop der jaren is het pakket analyseapparatuur verbreed en technisch geperfectioneerd. Waar vroeger alleen werd geteld, kan het verkeer inmiddels naar snelheid, lengte en volgtijden worden geclassificeerd. Wij maken gebruik van de laatste nieuwe technieken op het gebied van datacommunicatie zoals het nieuwe netwerk LTE-M

📋 METEN IS WETEN
Verkeersveiligheid is een topprioriteit, en het begrijpen van de intensiteit, samenstelling en rijgedrag van het verkeer kan helpen bij het identificeren van risicovolle situaties en het nemen van passende maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Het verminderen van files is een belangrijk doel, aangezien congestie negatieve gevolgen heeft voor de efficiëntie van het wegennet, de economie en de levenskwaliteit van mensen. Door het verzamelen van verkeersgegevens kan men inzicht krijgen in verkeerspatronen en knelpunten identificeren, waardoor gerichte maatregelen kunnen worden genomen om de doorstroming te verbeteren.

Met het complete pakket van analyseapparatuur, software en diensten van Dinaf Traffic Control B.V., kunnen wegbeheerders, overheden en bedrijven waardevolle informatie verkrijgen om de juiste beslissingen te nemen en gerichte maatregelen te treffen om de verkeersstromen te verbeteren, de verkeersveiligheid te vergroten en de impact op het milieu en geluidhinder te verminderen.

♻️ Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen. Dinaf draagt ook haar steentje bij aan duurzaamheid. Tijdens deze beurs vertellen wij u alles over de toepassingen binnen ons bedrijf en producten en hoe wij naar een groenere bedrijfsvoering gaan.

📊 Verkeerstellingen De kernactiviteit van Dinaf is het uitvoeren van verkeerstellingen door middel van telslangen. Wij hebben ruim 400 verkeerstellers in ons beheer. Onze medewerkers zijn zeer ervaren in het bepalen van de meest ideale meetlocatie in een opgegeven wegvak en zijn zeer geroutineerd in het installeren van de kasten. Dinaf onderscheidt zich op een aantal vlakken van andere aanbieders in deze markt:

🚦Dinaf onderscheidt zich van in de markt op verschillende vlakken 🚦

  1. 🛠️ Eigen fabrikaat telapparatuur en software: Dinaf werkt met hun eigen apparatuur en software, wat hen een grote expertise geeft op dit gebied. Ze hebben diepgaande kennis en ervaring met hun eigen producten.
  2. 🚗 Snelle plaatsing van 50 locaties op één dag: Dinaf kan op één dag 50 locaties voor verkeerstellingen plaatsen, zowel in Nederland als België.
  3. 🛣️ Flexibele aanpak bij grote projecten: Bij grote projecten werkt Dinaf vaak in sessies, waarbij de apparatuur telkens verplaatst wordt. Dit stelt ons in staat om nauwkeurige gegevens te verzamelen over verschillende locaties binnen het project.
  4. 💡Gratis verlenging bij uitval van apparatuur:
   Als er onverhoopt uitval van apparatuur is, verlengt Dinaf gratis de telling op die locatie met maximaal 1 week. Dit geeft de klanten een extra service en minimaliseert onderbrekingen in de gegevensverzameling.
  5. 📊 Controle, validatie en rapportage van gegevens: Na afloop van een telling worden alle gegevens gecontroleerd en gevalideerd door medewerkers van Dinaf. Als er afwijkingen of onderbrekingen zijn, wordt de oorzaak gerapporteerd. Dit zorgt ervoor dat nauwkeurige cijfers worden geleverd en onderbrekingen tot een minimum worden beperkt.

I: www.dinaf.nl
I: www.verkeerstellingen.nl

E: info@dinaf.nl