Heijmans

Mobiliteit in een drukker wordende wereld vereist betrouwbare en veilige verbindingen en geïntegreerde mobiliteitsoplossingen. Hiervoor worden steeds meer nieuwe technologische ontwikkelingen gebruikt en koppelingen gelegd tussen weg, weggebruiker en voertuig. De markt vraagt om partijen die in staat zijn om hier proactief op in te spelen en de gehele mobiliteitsketen overzien en benaderen.

Heijmans richt zich met infra-activiteiten onder meer op ontwerp, aanleg, onderhoud, beheer en reconstructie van (snel)wegen, vliegvelden, bedrijfsterreinen en inrichting van de openbare ruimte in woon- en winkelgebieden. Ook zijn we actief in de waterbouw en realiseren installaties en systemen ten behoeve van veiligheid en verkeersdoorstroming op de weg.

We combineren visie, expertise en innovatief vermogen en zijn daarmee toonaangevend in mobiliteit. Met het ontwikkelen, toepassen en combineren van innovatieve producten en diensten dragen wij bij aan het verbeteren en creëren van een veilige, bereikbare en leefbare openbare ruimte en een optimale verkeersdoorstroming. We zijn betrokken bij uiteenlopende projecten die hier op aan sluiten. De energieopwekkende geluidsschermen (SONOB), Bikescout (waarschuwingssysteem voor naderende fietsers), MX3D (printen van een stalen 3D brug) en verkeers- en tunnel technische installaties van onder meer de Ketheltunnel en tunnel bij de A9 Gaasperdammerweg zijn daarvan enkele voorbeelden.

Heijmans werkt samen met partners binnen en buiten de branche om de beste, integrale oplossingen voor mobiliteit, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te creëren.