Coöperatie ParkeerService U.A.

Begin 2021 hebben de leden van Coöperatie ParkeerService gezamenlijk de visie 2025 vastgesteld. Ambitie van de coöperatie is om op parkeergebied dé centrale en ondernemende partner voor gemeenten te zijn, die door samen te werken meer bereikt.

In de nieuwe visie zijn de coöperatieve waarde en de waarden van de organisatie vastgelegd en zijn een aantal strategische thema's opgenomen. Het geeft de kaders voor de komende jaren weer en geeft richting aan de keuzes die de leden van de coöperatie maken.

De coöperatieve waarde laat de meerwaarde zien van de coöperatie ten opzichte van marktpartijen: ontzorgen, transparantie, kennisdeling & inspiratie, samenwerking, inspraak & democratische besluitvorming. Daarnaast geeft het de bijzondere identiteit weer van de coöperatieve samenwerking; door samen te werken bereiken we meer dan alleen. Naast bovenstaande waarden staat de klant en de kwaliteit van de dienstverlening centraal.

"Door samen te werken bereiken we meer."

Specifieke kenmerken van Coöperatie ParkeerService zijn dat de leden bestaan uit publieke organisaties, vooral lokale gemeenten. Zij maken verbinding en versterken elkaar op het gebied van parkeren, delen kennis en inspireren elkaar. De coöperatie heeft geen winstdoelstelling. Dit alles maakt de coöperatie een interessante partner voor gemeenten.